• header-add
logo

Coronavirus COVID-19

RIVM
Bron: RIVM | 14okt20

Stijging van Covid-19 besmettingen en opnames in ziekenhuizen en op intensive care afdelingen zet door

In alle regio’s en in alle leeftijdsgroepen neemt het aantal meldingen van COVID-19 verder toe.
De afgelopen week zijn er 43.903 positief geteste personen door de GGD gemeld. Ruim 16.000 meer dan in de week daarvoor, een stijging van 60%.
Het aantal meldingen van positief geteste personen toont nog geen stabilisatie. Het risiconiveau per regio kan
‘waakzaam’ (niveau 1),
‘zorgelijk’ (niveau 2),
‘ernstig’ (niveau 3),
‘zeer ernstig’ (niveau 4) zijn.
Positief geteste mensen in Haaglanden >>
Coronadashboard.rijksoverheid.nl >>

RIVM
Bron: RIVM | 18sep20

Sterke stijging Covid-19 besmettingen, opnames in ziekenhuizen en op de IC

De afgelopen week is het aantal nieuwe positief geteste personen met 60% toegenomen. Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht en Groningen waren de provincies met de meeste nieuwe besmettingen.
Er is een stijgende trend zichtbaar in het aantal positief geteste verpleeghuisbewoners.
De aantallen patiënten die vanwege COVID-19 zijn opgenomen in het ziekenhuis of op de intensive care zijn ook flink gestegen.

Het risiconiveau per regio kan
‘waakzaam’ (niveau 1),
‘zorgelijk’ (niveau 2) of
‘ernstig’ (niveau 3) zijn.
In 6 van de 25 regio’s is de situatie zorgelijk.
Positief geteste mensen in Haaglanden >>
Coronadashboard.rijksoverheid.nl >>

Coronavirus
Bron: rijksoverheid.nl | 18aug20

Aantal besmettingen COVID-19 neemt toe

Afgelopen week zijn er 4.013 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19. Dat zijn 23 meldingen minder dan het aantal meldingen van vorige week. Er zijn in de afgelopen week 50 patiënten gemeld die voor COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Dat zijn er 12 meer dan vorige week.

Er zijn 16 laboratorium-bevestigde COVID-19 patiënten als overleden gemeld, 7 meer dan in de week er voor.

Lees verder: www.rivm.nl >>

Coronavirus
Coronavirus
Bron: rijksoverheid.nl | 21jul20

Aantal besmettingen COVID-19 neemt toe

Afgelopen week werden 987 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19. Dat is bijna een verdubbeling van de gemelde besmettingen in de voorgaande week met 534 nieuwe meldingen.

We zien dat het aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus weer toeneemt. Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen is het belangrijk dat mensen zich aan de maatregelen houden. Afstand houden, handen wassen, niezen en hoesten in de elleboog en het gebruik van papieren zakdoekjes. Dat geldt ook voor het thuisblijven, thuiswerken en testen bij de eerste klachten.

Aantal besmettingen COVID-19 neemt toe: www.rivm.nl >>
Lees verder >>

Coronavirus
Bron: rijksoverheid.nl | 21jul20

Coronavirus: actuele cijfers

Update 15 juli t/m 21 juli 2020
Afgelopen week zijn er 987 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19.
Dat is bijna 2 keer zoveel als vorige week. Er zijn 19 patiënten gemeld die voor COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Dat is een toename van 3 patiënten in vergelijking met de vorige week. Er zijn 7 personen als overleden gemeld, 1 minder dan in de week er voor. Deze patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen week positief getest, in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van afgelopen weken soms nog aangevuld.

Het nieuwe coronavirus verspreidt zich weer meer in Nederland. Het aantal mensen dat besmet is met het nieuwe coronavirus neemt toe. In de teststraten stijgt het percentage positieve testen en het reproductiegetal (Rt Real Time ) ligt boven de 1. Zie het nieuwsbericht Aantal besmettingen COVID-19 neemt toe >>

Sinds 1 juni 2020 kan iedereen in Nederland met (milde) klachten zich laten testen op COVID-19. Mensen kunnen zichzelf aanmelden voor een test in de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst teststraten. Ook worden mensen getest bij de huisarts of in het ziekenhuis of door de GGD’en voor bron- en contactonderzoek. Omdat het aannemelijk is dat niet alle mensen met COVID-19 zich laten testen, zullen de werkelijke aantallen in Nederland waarschijnlijk hoger zijn dan de aantallen die hier genoemd worden.
Lees verder >>

Coronavirus
Bron: rijksoverheid.nl | 29apr20

Coronavirus

Afgelopen week zijn er 534 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19. Er zijn 16 patiënten gemeld die vanwege COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Er zijn 8 personen als overleden gemeld. Deze patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen week positief getest, in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van afgelopen weken soms nog aangevuld.

De afgelopen week is het aantal meldingen van COVID-19 besmettingen gestegen met 102 ten opzichte van de week ervoor. Toen werden er 432 nieuwe COVID-19 besmettingen gemeld.

Sinds 1 juni 2020 kan iedereen in Nederland met (milde) klachten zich laten testen op COVID-19. Mensen kunnen zichzelf aanmelden voor een test in de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst teststraten. Ook worden mensen getest vanwege bron- en contactonderzoek. Omdat het aannemelijk is dat niet alle mensen met COVID-19 zich laten testen, zullen de werkelijke aantallen in Nederland waarschijnlijk hoger zijn dan de aantallen die hier genoemd worden.
Kleine lokale uitbraken

Verspreid door het land zijn een aantal kleine lokale uitbraken (clusters) met besmettingen zichtbaar. Deze kleine clusters van drie of meer besmettingen zijn nu beter zichtbaar doordat het aantal besmettingen aanmerkelijk minder is dan in de maanden maart tot en met mei. Meestal vinden we deze clusters in de huishoud- en familiesetting. Daarnaast zijn ook lokale uitbraken zichtbaar in bijvoorbeeld bedrijven, verpleeghuizen, in een studentenhuis of bij een sportclub.

Met de versoepelingen en het vakantieseizoen voor de deur komt ook het internationale reisverkeer weer op gang. De reishistorie wordt vanaf deze week vermeld in de wekelijkse epidemiologische rapportage.

In het bron- en contactonderzoek van de GGD’en worden rond de 100 besmettingen per week opgespoord.
Resultaten teststraten

Tussen 1 juni en 12 juli zijn 369.287 testen afgenomen door de GGD’en waarvan een uitslag bekend is. Hiervan was 1.0% positief. Tussen 1 juni en 12 juli is het aantal afgenomen testen gestegen en het percentage positief gedaald van 2% in weeknummer 23 naar 0,6% in weeknummer 28. Er zijn regionale verschillen in het totaal aantal afgenomen testen per 100.000 inwoners en het percentage positieve testen.

Het is en blijft belangrijk dat mensen zich aan de maatregelen houden over verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen. Afstand houden, handen wassen, niezen en hoesten in de elleboog en het gebruik van papieren zakdoekjes. Dat geldt ook voor het thuisblijven en testen bij de eerste klachten. Zo houden we het nieuwe coronavirus onder controle.

www.rivm.nl >>

Nemo Kennislink
Bron: nemokennislink.nl | Auteur: Marlies ter Voorde | 18 juni 2020

Aantal coronabesmettingen in Amsterdam loopt op, meldt het riool

Rioolwateronderzoek wijst uit dat het aantal coronabesmettingen in Amsterdam vorige week een stuk hoger lag dan de week daarvoor. In Utrecht en Den Haag zakte de besmettingsgraad juist een beetje. Maar wat betekent dat eigenlijk?

In Amsterdam is de concentratie van coronavirusresten in het riool in één week toegenomen met een factor 10. Dat blijkt uit metingen van het wateronderzoeksinstituut KWR. Op woensdag 10 juni bevatte het rioolwater ruim 40 virus-gen-deeltjes (stukjes RNA van het coronavirus) per milliliter, terwijl de concentratie een week eerder slechts 4 deeltjes per milliliter bedroeg.

Lees verder: www.nemokennislink.nl >>

Coronavirus
Bron: rijksoverheid.nl | 29apr20

Coronavirus

Actuele cijfers COVID-19
Positief geteste personen 49.319* (+132) Ziekenhuisopnames 11.835 (+3) Overleden personen 6.078** (+4)

*Het werkelijke aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus ligt hoger dan het aantal dat hier genoemd wordt. Dit komt omdat niet iedereen met mogelijke besmetting getest wordt.
** Er is een vertraging tussen de dag van ziekenhuisopname of overlijden en de dag waarop dat gerapporteerd wordt.

Vandaag zijn er 132 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19. Er zijn 3 patiënten gemeld die vanwege COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Er zijn 4 personen als overleden gemeld. Deze patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur positief getest, in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van afgelopen dagen vaak nog aangevuld.

Sinds 1 juni kan iedereen met klachten zich laten testen. Omdat het aannemelijk is dat niet alle mensen met COVID-19 zich laten testen, zullen de werkelijke aantallen in Nederland waarschijnlijk hoger zijn dan de aantallen die hier genoemd worden.

Voor meer informatie over het reproductiegetal, hoe het berekend wordt en hoe berekeningen bijdragen aan de bestrijding van het virus, kijk op hoe rekenmodellen bijdragen aan de bestrijding van COVID-19.
Ontwikkeling COVID-19 in grafieken.
www.rijksoverheid.nl >>
www.rivm.nl >>
WHO: Internationale kaart COVID-19 >>
Monitoring sterftecijfers Nederland >>
CBS: Naar verwachting 5 000 mensen overleden in tweede week april 2020 >>

Coronavirus
Bron: rijksoverheid.nl | 29apr20

Coronavirus

Actuele cijfers COVID-19
Positief geteste personen 46.942* (+209)
Ziekenhuisopnames 11.771 (+12)
Overleden personen 5.990** (+13)

*Het werkelijke aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus ligt hoger dan het aantal dat hier genoemd wordt. Dit komt omdat niet iedereen met mogelijke besmetting getest wordt.
** Er is een vertraging tussen de dag van ziekenhuisopname of overlijden en de dag waarop dat gerapporteerd wordt.

Vandaag zijn er 209 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19.
Er zijn 12 patiënten gemeld die vanwege COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest).
Er zijn 13 personen als overleden gemeld. Deze patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur positief getest, in het ziekenhuis opgenomen of overleden.
Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van afgelopen dagen vaak nog aangevuld.

Omdat niet alle COVID-19 patiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger dan de aantallen die hier genoemd worden.

Vandaag zijn drie onderwerpen toegevoegd aan de Epidemiologische situatie COVID-19 in Nederland:

Surveillance van COVID-19 in verpleeghuizen in Nederland
Het reproductiegetal R gebaseerd op het aantal bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst ’en gemelde in het ziekenhuis opgenomen COVID-19 patiënten t/m 29 mei 2020
Schatting van het aantal besmettelijke personen
Het reproductiegetal R meet hoe snel de toename of afname van het aantal besmette mensen gaat.
Het getal staat voor het gemiddeld aantal mensen dat iemand met COVID-19 weer besmet. R is dus een belangrijk getal om te zien hoe snel het virus zich verspreidt. Om het reproductiegetal R te berekenen, moet je weten hoe het aantal gevallen van COVID-19 toeneemt in de tijd.
Voor meer informatie over het reproductiegetal, hoe het berekend wordt en hoe berekeningen bijdragen aan de bestrijding van het virus, kijk op hoe rekenmodellen bijdragen aan de bestrijding van COVID-19.
Ontwikkeling COVID-19 in grafieken.
www.rijksoverheid.nl >>
www.rivm.nl >>
WHO: Internationale kaart COVID-19 >>
Monitoring sterftecijfers Nederland >>
CBS: Naar verwachting 5 000 mensen overleden in tweede week april 2020 >>

Coronavirus
Bron: rijksoverheid.nl | 29apr20

Coronavirus

Actuele cijfers COVID-19
Positief geteste personen 46.257* (+131)
Ziekenhuisopnames 11.727 (+5)
Overleden personen 5.951** (+20)

*Het werkelijke aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus ligt hoger dan het aantal dat hier genoemd wordt. Dit komt omdat niet iedereen met mogelijke besmetting getest wordt.
** Er is een vertraging tussen de dag van ziekenhuisopname of overlijden en de dag waarop dat gerapporteerd wordt.

Vandaag zijn er 131 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19. Er zijn 5 patiënten gemeld die vanwege COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Er zijn 20 personen als overleden gemeld. Deze patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur positief getest, in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van afgelopen dagen vaak nog aangevuld. Omdat niet alle COVID-19 patiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger dan de aantallen die hier genoemd worden

Tot nu toe zijn er 44.141 bevestigde COVID-19 patiënten gemeld aan het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. De cijfers passen bij het beeld dat de maatregelen werken. Omdat niet alle COVID-19 patiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger dan de aantallen die hier genoemd worden.
Ontwikkeling COVID-19 in grafieken.
www.rijksoverheid.nl >>
www.rivm.nl >>
WHO: Internationale kaart COVID-19 >>
Monitoring sterftecijfers Nederland >>
CBS: Naar verwachting 5 000 mensen overleden in tweede week april 2020 >>

Coronavirus
Bron: rijksoverheid.nl | 29apr20

Coronavirus

Actuele cijfers COVID-19
Positief geteste personen 44.141* (+146)
Ziekenhuisopnames 11.579 (+27)
Overleden personen 5.694** (+14)

*Het werkelijke aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus ligt hoger dan het aantal dat hier genoemd wordt. Dit komt omdat niet iedereen met mogelijke besmetting getest wordt.
** Er is een vertraging tussen de dag van ziekenhuisopname of overlijden en de dag waarop dat gerapporteerd wordt.

Vandaag zijn er 27 patiënten gemeld die vanwege COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Er zijn 14 personen als overleden gemeld. Deze gemelde personen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van afgelopen dagen vaak nog aangevuld.

Tot nu toe zijn er 44.141 bevestigde COVID-19 patiënten gemeld aan het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. De cijfers passen bij het beeld dat de maatregelen werken. Omdat niet alle COVID-19 patiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger dan de aantallen die hier genoemd worden.
Ontwikkeling COVID-19 in grafieken.
www.rijksoverheid.nl >>
www.rivm.nl >>
WHO: Internationale kaart COVID-19 >>
Monitoring sterftecijfers Nederland >>
CBS: Naar verwachting 5 000 mensen overleden in tweede week april 2020 >>

Coronavirus
Bron: rijksoverheid.nl | 29apr20

Coronavirus

Actuele cijfers COVID-19
Positief geteste personen 42.788* (+161)
Ziekenhuisopnames 11.343 (+36)
Overleden personen 5.456** (+16)

*Het werkelijke aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus ligt hoger dan het aantal dat hier genoemd wordt. Dit komt omdat niet iedereen met mogelijke besmetting getest wordt.
** Er is een vertraging tussen de dag van ziekenhuisopname of overlijden en de dag waarop dat gerapporteerd wordt.

Vandaag zijn er 36 patiënten gemeld die vanwege COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Er zijn 16 personen als overleden gemeld. Deze gemelde personen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van afgelopen dagen vaak nog aangevuld.

Tot nu toe zijn er 42.788 bevestigde COVID-19 patiënten gemeld aan het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.
De cijfers passen bij het beeld dat de maatregelen werken. Omdat niet alle COVID-19 patiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger dan de aantallen die hier genoemd worden.

Ontwikkeling COVID-19 in grafieken.
www.rijksoverheid.nl >>
www.rivm.nl >>
WHO: Internationale kaart COVID-19 >>
Monitoring sterftecijfers Nederland >>
CBS: Naar verwachting 5 000 mensen overleden in tweede week april 2020 >>

Coronavirus: tijdlijn van EU-acties
Bron: europa.eu | 30apr20

Coronavirus: tijdlijn van EU-acties

De EU neemt vele maatregelen om de coronapandemie en haar impact aan te pakken.
Bekijk onze tijdlijn om een goed idee te krijgen per thema.
Ontdek wat de EU doet op het vlak van gezondheidszorg, onderzoek, economie, werkgelegenheid, maatschappij, reizen en transport.

Lees verder: www.europarl.europa.eu.

Coronavirus
Bron: rijksoverheid.nl | 29apr20

Coronavirus

Actuele cijfers COVID-19
Positief geteste personen 38.802* (+386)
Ziekenhuisopnames 10.685 (+76)
Overleden personen 4.711** (+145)

*Het werkelijke aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus ligt hoger dan het aantal dat hier genoemd wordt. Dit komt omdat niet iedereen met mogelijke besmetting getest wordt.
** Er is een vertraging tussen de dag van ziekenhuisopname of overlijden en de dag waarop dat gerapporteerd wordt.

Vandaag zijn er 76 patiënten gemeld die in het ziekenhuis opgenomen (geweest) zijn. Er zijn 145 personen als overleden gemeld.
Deze gemelde personen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden.
Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van voorgaande dagen vaak nog aangevuld.
Dit zien we ook na dit weekend met aansluitend Koningsdag vooral bij het aantal overlijdens.
Tot nu toe zijn er 38.802 bevestigde COVID-19 patiënten gemeld aan het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

De cijfers van de afgelopen dagen passen bij het beeld dat de maatregelen werken. Het aantal nieuwe meldingen per dag van in het ziekenhuis opgenomen patiënten vertoont nog steeds een dalende lijn. Hetzelfde geldt voor het aantal gemelde overleden patiënten.

Tussenrapportage onderzoek naar hoe mensen in Nederland de coronacrisis beleven
Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en het Nivel Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg onderzoeken tussen 24 februari en 17 mei 2020 samen hoe mensen in Nederland de coronacrisis beleven.
Vandaag verschijnt de tussenrapportage van de eerste vier vragenlijsten, die tussen 24 februari tot en met 19 april zijn uitgezet. Voor het onderzoek worden telkens ongeveer 3.000 mensen van het Nivel Consumentenpanel met vragenlijsten ondervraagd. Daarbij kijken zij onder andere naar waar mensen meer informatie over willen. Ook onderzoeken zij hoe bezorgd mensen zijn over het nieuwe coronavirus en hoe zij denken over de maatregelen van de Rijksoverheid.
De leden van het Nivel Consumenten panel ontvangen in de onderzoeksperiode zes keer een vragenlijst. Tot 17 mei zijn er nog twee vragenrondes.

Ontwikkeling COVID-19 in grafieken.
www.rijksoverheid.nl >>
www.rivm.nl >>
WHO: Internationale kaart COVID-19 >>
Monitoring sterftecijfers Nederland >>
CBS: Naar verwachting 5 000 mensen overleden in tweede week april 2020 >>

Coronavirus
Bron: rijksoverheid.nl | 17apr20

Coronavirus

Actuele cijfers COVID-19
Positief geteste personen 34.842* (+708)
Ziekenhuisopnames 10.021 (+124)
Overleden personen 4.054** (+138)

*Het werkelijke aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus ligt hoger dan het aantal dat hier genoemd wordt. Dit komt omdat niet iedereen met mogelijke besmetting getest wordt.
** Er is een vertraging tussen de dag van ziekenhuisopname of overlijden en de dag waarop dat gerapporteerd wordt.

Vandaag zijn er 124 patiënten gemeld die in het ziekenhuis opgenomen (geweest) zijn. Er zijn 138 personen als overleden gemeld. Deze gemelde personen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van voorgaande dagen vaak nog aangevuld.

Tot nu toe zijn er 34.842 bevestigde COVID-19 patiënten gemeld aan het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu .
De cijfers van de afgelopen dagen passen bij het beeld dat de maatregelen werken. Het aantal nieuwe meldingen per dag van in het ziekenhuis opgenomen patiënten vertoont nog steeds een dalende lijn. Hetzelfde geldt voor het aantal gemelde overleden patiënten.

Aantal positieve testen op totaal aantal testen
Sinds 6 april wordt er meer getest op COVID-19 vooral bij zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis met klachten, naast de mensen die een hoger risico hebben op ernstig verloop van COVID-19 en zorgpersoneel in ziekenhuizen. De laatste weken is het aantal geteste personen opgelopen tot bijna 40.000 per week. Het percentage positief geteste personen nam tot eind maart toe tot ongeveer 30% vastgestelde besmette personen op het totaal aantal geteste personen en nam daarna weer af. Naast het afnemende aantal nieuwe patiënten door de maatregelen die op 16 maart zijn genomen, speelt hierbij het veranderde testbeleid sinds 6 april ook een rol.


Dit is zichtbaar in de grafieken op de nieuwe pagina Ontwikkeling COVID-19 in grafieken.
www.rijksoverheid.nl >>
www.rivm.nl >>
WHO: Internationale kaart COVID-19 >>
Monitoring sterftecijfers Nederland >>
CBS: Naar verwachting 5 000 mensen overleden in tweede week april 2020 >>

Coronavirus
Bron: rijksoverheid.nl | 17apr20

Coronavirus

Actuele cijfers COVID-19
Positief geteste personen 30.449* (+1.235)
Ziekenhuisopnames 9.465 (+156)
Overleden personen 3.459** (+144)

*Het werkelijke aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus ligt hoger dan het aantal dat hier genoemd wordt. Dit komt omdat niet iedereen met mogelijke besmetting getest wordt.
** Er is een vertraging tussen de dag van ziekenhuisopname of overlijden en de dag waarop dat gerapporteerd wordt.

Vandaag zijn er 156 patiënten in het ziekenhuis opgenomen (geweest) gemeld. Er zijn 144 personen als overleden gemeld. Deze mensen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van voorgaande dagen vaak nog aangevuld.

Tot nu toe zijn er 30.449 bevestigde COVID-19 patiënten gemeld aan het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu .

De cijfers van de afgelopen dagen passen bij het beeld dat de maatregelen over het algemeen lijken te werken.
Het aantal nieuwe meldingen per dag van in het ziekenhuis opgenomen patiënten vertoont nog steeds een dalende lijn. Het aantal patiënten dat overlijdt neemt ook af, maar minder snel dan de ziekenhuisopnames.

Oversterfte
De totale sterfte in Nederland is sterk verhoogd. Zowel in week 14 als in week 15 zijn rondom 5.000 personen in Nederland overleden. Dat melden het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek en RIVM op basis van voorlopige sterftecijfers (met mogelijke nog vertraagde registratie door de paasdagen). Dat zijn 2.000 tot 2.300 meer sterfgevallen per week dan we zouden verwachten voor deze tijd van het jaar.

Een aanzienlijk deel daarvan is naar verwachting gerelateerd aan COVID-19. Welk deel dat precies is wordt pas later uit de doodsoorzakenregistraties duidelijk. Door naar het totaal aantal overledenen per week te kijken zoals gemeld aan het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek - dus ongeacht de doodsoorzaak - ontstaat een completer beeld van de situatie in Nederland.
Dit maakt extra duidelijk hoe belangrijk het is dat mensen zich aan de maatregelen blijven houden.

Dit is zichtbaar in de grafieken op de nieuwe pagina Ontwikkeling COVID-19 in grafieken.
www.rijksoverheid.nl >>
www.rivm.nl >>
Internationale kaart COVID-19 >>
Monitoring sterftecijfers Nederland >>
CBS: Naar verwachting 5 000 mensen overleden in tweede week april 2020 >>

Coronavirus
Bron: www.who.int | 16mrt20

Daily Situation Report for COVID-19:

Countries, territories or areas with reported confirmed cases of COVID-19, 12 April 2020 >> | PDF

Coronavirus
Bron: rijksoverheid.nl | 6apr20

Coronavirus

Overzicht aantallen
Positief geteste personen 24.413* (+1.316)
Ziekenhuisopnames 8.386 (+189)
Overleden personen 2.643** (+132)

Vandaag zijn er 189 patiënten in het ziekenhuis opgenomen (geweest) gemeld. Er zijn 132 personen als overleden gemeld. Deze mensen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van voorgaande dagen vaak nog aangevuld.

Tot nu toe zijn er 24.413 bevestigde COVID-19 patiënten gemeld aan het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. De nieuwe meldingen komen uit alle 12 provincies, maar met 411 (31%) kwamen de meeste nieuwe meldingen uit de provincie Zuid-Holland.

Sinds enkele dagen kunnen ook zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis getest worden als zij klachten hebben. Het eerste effect daarvan lijkt zichtbaar in de meldingen, omdat 550 (42%) van de nieuwe meldingen zorgmedewerkers betreft.

De cijfers van de ziekenhuisopnames van de afgelopen dagen passen nog steeds bij het beeld dat de verspreiding van COVID-19 langzamer verloopt dan wanneer er geen maatregelen genomen zouden zijn.
Omdat niet alle COVID-19 patiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger dan de aantallen die in de rapportage genoemd worden.
Dit is zichtbaar in de grafieken op de nieuwe pagina Ontwikkeling COVID-19 in grafieken.
www.rijksoverheid.nl >>
www.rivm.nl >>
COVID-19 in grafieken >>
Epidemiologische situatie COVID-19 in Nederland, 11 april 2020 >> | PDF
WHO: Coronavirus (COVID-19) situation Report 78 >> | PDF

Coronavirus
Bron: rijksoverheid.nl | 6apr20

Coronavirus

Overzicht aantallen
Het totaal aantal gemelde patiënten opgenomen (geweest) in het ziekenhuis: 7.427 (+292)
Het totaal aantal gemelde overleden patiënten: 2.101 (+234)
Het totaal aantal positief geteste patiënten: 19.580 (+777)

Vandaag zijn er 292 patiënten in het ziekenhuis opgenomen (geweest) gemeld. Er zijn 234 personen als overleden gemeld.
Deze mensen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden.
Op de dinsdagen is het aantal meldingen de afgelopen periode consequent het hoogste van de week.
Dat is te verklaren doordat veel van de sterfgevallen en opnames op vrijdag, zaterdag en zondag op maandag administratief worden verwerkt en gerapporteerd. Dit is zichtbaar in de grafieken op de nieuwe pagina Ontwikkeling COVID-19 in grafieken.
www.rijksoverheid.nl >>
www.rivm.nl >>
Epidemiologische situatie COVID-19 in Nederland, 7 april 2020 >> | PDF
WHO: Coronavirus (COVID-19) situation Report 78 >> | PDF

Coronavirus
Bron: rijksoverheid.nl | 6apr20

Coronavirus

Overzicht aantallen
Het totaal aantal gemelde patiënten opgenomen (geweest) in het ziekenhuis: 7.135 (+260)
Het totaal aantal gemelde overleden patiënten: 1.867 (+101)
Het totaal aantal positief geteste patiënten: 18.803 (+952)

Duiding
Vandaag zijn er 260 patiënten als in het ziekenhuis opgenomen gemeld. Er zijn sinds gisteren 101 personen als overleden gemeld. Deze mensen zijn niet allemaal in de afgelopen dag in het ziekenhuis opgenomen of overleden.

www.rijksoverheid.nl >>
www.rivm.nl >>
Epidemiologische situatie COVID-19 in Nederland, 6 april 2020 >> | PDF

Coronavirus
Bron: rijksoverheid.nl | 2apr20

Coronavirus

Overzicht aantallen
Het totaal aantal gemelde patiënten opgenomen (geweest) in het ziekenhuis: 6.286 (+502)
Het totaal aantal gemelde overleden patiënten: 1.487 (+148)
Het totaal aantal positief geteste patiënten: 15.723 (+1.026)

Duiding
Vandaag zijn er 502 patiënten als in het ziekenhuis opgenomen gemeld. Er zijn sinds gisteren 148 personen als overleden gemeld. Deze mensen zijn niet allemaal in de afgelopen dag in het ziekenhuis opgenomen of overleden.

In de www.rivm.nl/monitoring-sterftecijfers-nederland is een grafiek opgenomen met het aantal ziekenhuisopnames naar meldingsdag en sterfgevallen per dag van overlijden. Door vertraging in de meldingen zijn er ook extra gevallen van voorgaande dagen.

De eerste effecten van de maatregelen lijken zichtbaar. Het aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten en het aantal gemelde overledenen in Nederland neemt minder snel toe dan je zonder maatregelen zou verwachten. Om de verspreiding van het virus blijvend te vertragen is een lange adem nodig. Het is dan ook heel belangrijk dat iedereen de maatregelen de komende periode blijft opvolgen.

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu krijgt via meerdere bronnen informatie over de uitbraak van het nieuwe coronavirus. De gegevens per dag van Stichting NICE (Nationale Intensive Care Evaluatie) zijn ook opgenomen in de rapportage Data coronavirus in Nederland. Deze cijfers worden continu bijgewerkt door Stichting NICE. De cijfers in deze rapportage lopen daarom wat achter op de actuele situatie.

Oversterfte
Sinds de griepepidemie van 2009 houdt het RIVM wekelijks het aantal overleden mensen in de gaten in samenwerking met het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek. De CBS-cijfers laten alle sterfgevallen in Nederland zien, ongeacht de doodsoorzaak. Gewoonlijk zijn er deze tijd van het jaar tussen de 2700 en 3000 sterfgevallen per week. De meest recente sterftecijfers in Nederland laten zien dat in de week van 19 tot en met 25 maart 2020 naar schatting tussen de 870 en 1181 meer personen overleden zijn dan verwacht in deze week. Een aanzienlijk deel daarvan is naar verwachting gerelateerd aan COVID-19. Welk deel dat precies is wordt pas later uit de doodsoorzakenregistraties duidelijk. Voor meer informatie: www.rivm.nl/monitoring-sterftecijfers-nederland

Omdat niet alle COVID-19 patiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger zijn dan de aantallen die hier genoemd worden.

www.rijksoverheid.nl >>
www.rivm.nl >>
Epidemiologische situatie COVID-19 in Nederland, 2 april 2020 >> | PDF

Coronavirus
Bron: rijksoverheid.nl | 2apr20

Coronavirus

Overzicht aantallen
Het totaal aantal gemelde patiënten opgenomen (geweest) in het ziekenhuis: 5.784 (+625)
Het totaal aantal gemelde overleden patiënten: 1.339 (+166)
Het totaal aantal positief geteste patiënten: 14.697 (+1.083)

Duiding
Vandaag zijn er 625 patiënten als in het ziekenhuis opgenomen gemeld. Er zijn 166 personen als overleden gemeld. Deze mensen zijn niet allemaal in de afgelopen dag in het ziekenhuis opgenomen of overleden.

In de rapportage Data coronavirus is een grafiek opgenomen met het aantal ziekenhuisopnames naar meldingsdag en sterfgevallen per dag van overlijden. Door vertraging in de meldingen kunnen deze cijfers per dag wijzigen.

De eerste effecten van de maatregelen lijken zichtbaar. Het aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten en het aantal gemelde overledenen in Nederland neemt minder snel toe dan je zonder maatregelen zou verwachten.

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu krijgt via meerdere bronnen informatie over de uitbraak van het nieuwe coronavirus. De gegevens per dag van Stichting NICE (Nationale Intensive Care Evaluatie) zijn ook opgenomen in de rapportage Data coronavirus in Nederland. Deze cijfers worden continu bijgewerkt door Stichting NICE. De cijfers in deze rapportage lopen daarom wat achter op de actuele situatie.

www.rijksoverheid.nl >>
www.rivm.nl >>
Epidemiologische situatie COVID-19 in Nederland, 2 april 2020 >> | PDF

Zetels Europees Parlement
Bron: europa.eu | 21mrt20

Desinformatie: hoe herken je en doorbreek je coronavirusmythen

De uitbraak van het coronavirus heeft geleid tot desinformatie die het indijken van de pandemie verhindert. Ontdek wat jij kan doen.

Van de originele bewering dat het virus zich verspreid heeft via vleermuizensoep, tot verhitte verslaggeving dat de EU-landen met elkaar overhoop liggen over de krimpende medische voorraden – je komt deze mythen overal tegen.
Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) “spreiden onjuiste beweringen sneller dan het virus” en hebben ze het al bestempeld als een “wereldwijde infodemie”. Grote online platformen hebben al actie ondernomen om de invloed hiervan te beperken.

Hoe kun je desinformatie of nepnieuws herkennen en hoe kun je de verspreiding ervan helpen stoppen? Wat doet de EU eraan?

Lees verder: www.europarl.europa.eu.

Coronavirus
Bron: rijksoverheid.nl | 30mrt20

Coronavirus

Overzicht aantallen
Het totaal aantal positief geteste patiënten: 11.750 (+884)
Het totaal aantal gemelde patiënten opgenomen (geweest) in het ziekenhuis: 3990 (+507)
Het totaal aantal gemelde overleden patiënten: 864 (+93)

Duiding
Net als de afgelopen dagen is gemeld, neemt het aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten en het aantal gemelde overledenen in Nederland minder snel toe dan je zonder maatregelen zou verwachten. Deze week zal duidelijk worden of er sprake is van een werkelijke afvlakking.

In Noord-Brabant zet de afnemende trend in het aantal ziekenhuisopnames door. In Zuid-Holland, Noord-Holland, Gelderland en Limburg zijn er relatief veel ziekenhuisopnames. In de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Flevoland en Zeeland is het aantal ziekenhuisopnames stabiel laag.

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu krijgt via meerdere bronnen informatie over de uitbraak van het nieuwe coronavirus. De gegevens per dag van stichting NICE (Nationale Intensive Care Evaluatie) zijn ook opgenomen in de rapportage Data coronavirus.

Deze cijfers worden meerdere keren per dag bijgewerkt door Stichting NICE. De cijfers in deze rapportage lopen achter op de actuele situatie.

www.rijksoverheid.nl >>
www.rivm.nl >>
Zie ook Data coronavirus in Nederland >>

Coronavirus
Bron: rijksoverheid.nl | 26mrt20

Coronavirus

Overzicht aantallen
Het totaal aantal positief geteste patiënten: 7431 (+1019)
Het totaal aantal gemelde overleden patiënten: 434 (+78)
Het totaal aantal gemelde patiënten opgenomen (geweest) in het ziekenhuis: 2151 (+315)

Duiding
Het aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten en het aantal overledenen neemt minder snel toe dan je zonder maatregelen zou verwachten. Dit zou er mogelijk op kunnen wijzen dat de genomen maatregelen invloed krijgen op de snelheid van verspreiding van het virus. Eind deze week of begin volgende week zijn deze effecten beter te duiden.

De meeste positief geteste personen wonen in de provincie Noord-Brabant, namelijk 2161 personen.
Daarna zijn de meeste positief gemelde patiënten gemeld in Zuid-Holland (1042) en Noord-Holland (1029). In de provincies Friesland en Drenthe zijn de minste besmettingen met respectievelijk 71 en 72 positief geteste personen.

De meeste overleden patiënten vallen in de leeftijdscategorie 80 – 84 jaar.

www.rijksoverheid.nl >>
www.rivm.nl >>

Zetels Europees Parlement
Bron: europa.eu | 21mrt20

Covid-19 - Onderzoek: EU moet in de toekomst over meer middelen kunnen beschikken

Crisismaatregelen moeten worden gecombineerd met een engagement op lange termijn voor EU-onderzoeksprogramma's "Wij juichen de maatregelen van Eurocommissaris Gabriel en de mobilisatie van bijna 140 miljoen euro in de strijd tegen Covid-19 toe. De Commissie is zeer voortvarend te werk gegaan bij het lanceren van een speciale aanbesteding in het kader van Horizon 2020 en het betrekken van de relevante belanghebbenden bij het publiek-private Initiatief inzake innovatieve geneesmiddelen (IMI)", aldus EP-lid Christian Ehler (EPP, DE), lid van de EP-commissie industrie, onderzoek en energie onderzoek. en EP-rapporteur voor het onderzoeksprogramma Horizon Europe .

Lees verder: www.europarl.europa.eu.

Coronavirus
Bron: rijksoverheid.nl | 21mrt20

Coronavirus

30 patiënten overleden, 637 nieuwe patiënten, in totaal 3631 positief geteste personen

Sinds gisteren zijn 637 mensen positief getest op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Daarmee komt het totaal aantal positief geteste mensen op 3631. Onder hen zijn 836 mensen die in het ziekenhuis opgenomen zijn (geweest).

30 patiënten zijn sinds de vorige update overleden aan COVID-19. Er zijn in totaal 136 mensen overleden aan de ziekte. De meeste overleden mensen zijn tussen de 80 en 84 jaar oud. De jongst overleden persoon is 63 jaar.

De meeste positief geteste mensen wonen in de provincie Noord Brabant, namelijk 1180 personen. Daarna zijn de meeste positief geteste mensen gemeld in Zuid-Holland (486), Noord-Holland (461) en Limburg (418).

Het aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus ligt hoger dan het aantal dat hier genoemd wordt. Dit komt omdat niet iedereen met mogelijke besmetting getest wordt, maar vooral patiënten die zo ziek zijn dat ze in het ziekenhuis opgenomen worden en zorgverleners.

www.rijksoverheid.nl >>
www.rivm.nl >>

Coronavirus
Bron: denhaag.nl | 19mrt20

Coronavirus in Den Haag

De gemeente neemt maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus (COVID-19) om klanten, bezoekers en medewerkers te beschermen.

Lees actuele informatie: www.denhaag.nl >>

Coronavirus
Bron: www.who.int | 16mrt20

COVID-19 spreads in the Region as India & Indonesia reports cases

From strengthening screening at airports and laboratory capacity to awareness campaigns, all countries are carrying out a range of measures to respond to this outbreak, declared as a Public Health Emergency of International Concern (PHEIC). WHO has provided technical guidance on all key areas.
This website >> provides information and guidance of relevance to the WHO South-East Asia Region.

Coronavirus
Bron: rijksoverheid.nl | 2mrt20

Coronavirus

111 nieuwe patiënten, in totaal 614 positief geteste personen

Per vandaag zijn 111 nieuwe mensen positief getest op COVID-19, de ziekte die veroorzaakt wordt door het nieuwe coronavirus.
Daarmee komt het totaal positief geteste mensen op 614.

In totaal zijn 86 patiënten opgenomen (geweest) in een ziekenhuis, dat zijn er 24 meer dan gisteren. Er is een nieuwe patiënt in de provincie Utrecht gevonden middels de Nivel Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg peilstations. Dat brengt het totaal op 2 patiënten via de Nivel peilstations.

Van de 614 gemelde patiënten wonen er 273 in de provincie Noord-Brabant en 80 in de provincie Utrecht. Daarnaast wonen er 68 in Zuid-Holland, 53 in Limburg en 48 in Gelderland. 239 van de 614 personen hadden een bron van besmetting in het buitenland. Landen die een besmettingsbron vormden, zijn vooral Italië (193), Oostenrijk (26) en Duitsland (7). Nieuwe landen waar de besmetting hoogstwaarschijnlijk is opgelopen zijn België, Mauritius, Spanje en Zuid-Korea. Voor 123 gevallen is de bron onbekend, dat zijn er 33 meer dan gisteren. Bij 141 gevallen is dit nog in onderzoek. De meerderheid van de patiënten met een onbekende bron woont in Noord-Brabant.
102 van de gemelde patiënten werken in de zorg.

www.rijksoverheid.nl >>
www.rivm.nl >>

Coronavirus
Bron: www.who.int | 16mrt20

Coronavirus disease (COVID-19) outbreak

What is a coronavirus?
Coronaviruses are a large family of viruses which may cause illness in animals or humans.
In humans, several coronaviruses are known to cause respiratory infections ranging from the common cold to more severe diseases such as Middle East Respiratory Syndrome (MERS) and Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS).
The most recently discovered coronavirus causes coronavirus disease COVID-19.
www.who.int >>

Coronavirus
Bron: rijksoverheid.nl | 2mrt20

Coronavirus

Het coronavirus leidt tot veel vragen, ook over de gevolgen voor Nederland. Allerlei organisaties werken samen om besmettingen te voorkomen en de gevolgen van het nieuwe virus te beperken.
Op de website rijksoverheid.nl staat actuele informatie.

www.rijksoverheid.nl >>